Çevre Politikamız
Çevre Politikamız

Teknoloji seçiminde, tesislerin inşa ve işletmesinde, hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı önlemek,

Kirlenmenin önlenmesi amacıyla atıkları en düşük seviyeye indirmek ve geri dönüşümü desteklemek,

Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,

Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uymak ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,

Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vermek,

Prekast sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızda, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilebilmesi için tüm desteğin sağlanacağını, gerekli kaynakların ayrılacağını, yürürlükte olan çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere aynen uyulacağını üst yönetim olarak taahhüt ederiz.