Kolon
Kolon

Kolonlar, çatı kaplama malzemeleri ile kar yüklerinin, çatı elemanlarının, vinç ve arakat yüklerinin güvenli bir şekilde temellere aktarılmasını sağlayan ana taşıyıcı elemanlardır. Prefabrike yapılarda da taşıyıcı sistem elemanlarının çoğu kolonlar ile birleştirilir bu sebeple Kolonlar, prefabrik yapıların ayakta durmasını sağlayan en önemli yapı elemanlarıdır.  

Kolon, temel soketine özel kama ve takozlarla sabitlenir. Soket ve kolon arasındaki boşluk min. C-30 sınıfı beton ile doldurulduktan sonra montaj işlemi tamamlanır.