Prefabrikasyon Nedir?
Prefabrikasyon Nedir?

Prefabrikasyon, hazır elemanlar ya da bileşenlerle yapı kurma; şantiye çalışmalarının olanak ölçüsünde fabrika çalışması haline getirilmesi ve önceden hazırlanmış çoğu beton elemanların yapı yerinde montajı ile yapılan inşaat olarak ifade ediliyor.

Eski çağlarda kilin kalıplara dökülerek tuğla şeklinde kullanılması prefabrikasyonun en ilksel şekli olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki dönemlerde bazı ahşap elemanlar kullanılmışsa da bunlar prefabrikasyon örneği olarak gösterilmiyor. Bunun nedeni ise prefabrikasyonda "süreklilik" ve "seri yapımın söz konusu oluşudur.

Ülkemizde prefabrik yapıları tanıtmak ve yaygınlaştırmak, prefabrikasyonun teknolojik altyapısını oluşturmak, mesleki ilerleme ve dayanışmayı sağlamak suretiyle üyelerinin teknik ve ekonomik gelişmelerini ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmektir. 

Prefabrikasyon Çeşitleri

  • Açık prefabrikasyon, belirli bir boyutsal kabul ile seri halinde üretilecek yapı elemanlarının kataloglardan seçilerek her yapıda kullanılabilmesi ilkesine dayanıyor. Açık prefabrikasyon, ileri derecede makineleşmiş yapım yöntemlerine olanak yaratmak ve işgücünden büyük tasarruf sağlamaktır.
  • Ağır prefabrikasyon, Önceden fabrikada hazırlanmış cephe panoları, merpen kolları, köprü kirişleri gibi çok büyük ve ağır beton parçaların, hatta hacimlerin şantiyede büyük vinçlerle yerlerine konulmasına dayanan prefabrikasyon türü olarak karşımıza çıkıyor.
  • Hafif prefabrikasyon, Ahşap, metal ya da plastik asıllı oldukça hafif parçalarla uygulanan prefabrikasyondur. 
  • Kapalı prefabrikasyon, belli bir yapı grubunun parçalarının yalnızca bu yapı grubu için fabrikada özel şekilde hazırlanmasına dayanan prefabrikasyondur.